ALMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa villkor gäller för alla som använder domänen linum.se och dess underdomäner (nedan kallat webbplatsen). Villkoren gäller för alla framtida transaktioner med Linum AB (nedan kallat Linum eller ”oss”) och besök på webbplatsen. Linum förbehåller sig rätten att revidera dessa villkor. Datum för den senaste uppdateringen återfinns längst ned i villkoren. Användarna bär ansvar för att hålla sig informerade om sådana ändringar.

 

VARUMÄRKEN

Våra varumärken omfattar (bland annat) namnet Linum och Linums logotyp. Varumärkena kan användas eller är registrerade i fler än ett land, och din användning av denna webbplats ger dig inte rätt att använda våra varumärken.

 

TILLSTÅND FÖR UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT MATERIAL

Upphovsrätten till de dokument som tillhandahålls på denna webbplats (inbegripet men utan begränsning till Linums varumärken, logotyper, grafik, text, fotografier, design, ikoner, bilder, data och programvara) ägs av eller är licensierade till Linum och dess dotterbolag. Du har rätt att använda detta material för personliga, icke-kommersiella syften. Du får ladda ned, skriva ut och spara kopior av materialet för egen personlig, icke-kommersiell användning, under förutsättning att detta tillstånd för upphovsskyddat material infogas i alla sådana kopior. Du får inte debitera någon för att använda materialet och du får inte publicera, kopiera eller på annat sätt distribuera materialet till andra utan förhandsgodkännande från Linum. Du får inte på något sätt göra ändringar i materialet utan skriftligt förhandsgodkännande av upphovsrättsinnehavaren. Utöver vad som anges i detta juridiska meddelande, ges inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter eller licenser för materialet, eller delar därav.

För pressrelaterade frågor, gå till vårt pressrum.

 

COOKIES

Cookies används på webbplatsen för att förbättra användarnas upplevelse. Cookies används i statistiska syften men också för att identifiera din dator och göra det möjligt för webbplatsen att komma ihåg dina inställningar. Din webbläsare kan ställas in så att du får ett meddelande när en cookie aktiveras. Du kan neka till att cookien används eller välja att cookien ska tas bort när du lämnar webbplatsen. Det går inte att besöka webbshopen om cookies har avaktiverats.

 

LÄNKAR

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi kan inte hållas ansvariga för innehåll eller sekretesspolicys på sådana webbplatser.

 

FÄRGER

Vi kan inte garantera att färgerna på webbplatsen är korrekt återgivna. Visningen av färger bestäms till viss del av inställningarna på din dator och bildskärm.

 

REGELÖVERTRÄDELSE

Linum förbehåller sig rätten att söka alla tillgängliga lösningar enligt lag och sedvanerätt vid överträdelse av dessa villkor, och detta inkluderar rätten att blockera åtkomst till webbplatsen. Personer som gör intrång på lösenordskyddade områden på webbplatsen kan komma att polisanmälas.

 

TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor är sammanställda i enlighet med svensk lag och endast svensk domstol är behörigt forum vid eventuell tvist. Lagarna i det land du är bosatt kan skilja sig från de svenska, och det kan därför finnas ytterligare juridiska krav för att använda webbplatsen. Du måste följa alla tillämpliga lokala och internationella lagar och bestämmelser som rör användningen av vår webbplats.

 

 

Senast uppdaterad: 27 januari 2015

From the journal

PAOLO I NYTT LJUS

Frida Ström är 35 år och arbetar sedan 2005 som reklamfotograf med bas i...
Läs mer

Sensommarinspiration fångad av Ragnar Ómarsson

Ibland måste man bara testa nya saker för att få ny inspiration. När en...
Läs mer

Så ska du handla på rean.

Varje år rear hundratusentals retailaktörer ut kvarvarande sortiment och utgående varor. Ibland finns det...
Läs mer