Loading...
You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Det här är LINUM.

Allt började med en vänskap och en gemensam vision. LINUM grundades för över femtio år sedan när en oväntad vänskap uppstod mellan en svensk handelsresande och två indiska affärsman.

Under en resa 1966 genom Indien träffade LINUMS grundare Sven Kempe två bröder med höga ambitioner för sitt hantverk. De delade samma vision och värderingar kring kvalitet, hållbarhet och produktion. Med tiden växte vänskapen dem emellan och också samarbetet, vilket kom att bli livslångt.

Bilderna i den här artikeln är fotograferade av fotograf Jonas Ingerstedt på plats bland våra tillverkare i Indien år 2016.

LINUMS intention idag är att skapa tidlösa och användbara produkter för det urbana hemmet. Vi föredrar att ta fram ett fåtal moderna klassiker, före en massproducerad volym med svag hållbarhet. Det innebär att vårt sortiment ofta är begränsat avseende upplaga och att endast en mycket liten andel tillverkas löpande över tid. Vi lägger också mycket kraft på att upprätthålla våra affärsförbindelser med våra producenter och besöker dem därför årligen. Genom deltagande och dialog kan vi komma närmare både produkt och tillverkare och på så sätt upprätthålla adekvata kunskaper inom textilproduktion. LINUM använder sig också av ett unikt framtaget färgsystem, där alla nyanser koordineras för att harmonisera över tid. Det gör det enkelt att som kund återvända år efter år för att komplettera tidigare inköp med nya.

Då LINUM i mycket hög utsträckning arbetar med naturmaterial, står det högt upp på vår agenda att ta vara på såväl jordens som våra humana resurser. Sedan starten 1966 har vi ambitiöst drivit frågan för att försöka göra så lite klimatavtryck som möjligt. Vi tillgodoser att beställningar från vår sida i så hög utsträckning som möjligt är ISO 1400-1 certifierade. Dessutom använder vi oss uteslutande av ECO- TEX- godkänd infärgning i slutna vattensystem där 94% av vattnet återanvänds. Inga hälsoskadliga kemikalier används.

Inspirerade av den svenska naturen, med dess varierande och inbjudande landskap skapar vi textilier som bara blir vackrare med åren. Vårt svenska design team ritar mönstren själva och inspirationen är hämtad från våra vackra miljöer, städer och byar. I vår värdegrund återfinns ord som svenskt, urbant, användbart och taktilt, vilka vi tenderar att ständigt återkomma till. Kort sagt, är de nyckeln till vårt kreativa rum.